Streek & Kunstfotografie
Triempont A
Schelde in Baasrode
Lucas  Bertels, geboren te Lier op 20 januari 1953 heeft reeds een bijzonder rijk  gevuld oeuvre achter zijn naam staan. Kunst beschouwt hij als een overdracht  van kracht, de inspiratie die de kunstenaar toekomt wordt in de materie  gebracht met als doel het goed gevoel door te geven waaruit het geschapen  is…“Met een passie voor natuur en water creëert hij prachtige kunstwerken,  om de harten van de mensen te bereiken en die leiden tot bewondering en  bewustwording van allen die ze aanschouwen. Zijn werken getuigen van een  boodschap die eerlijkheid en liefde uitdraagt en bijdraagt tot grote  waardering voor het grote mozaïek, die deze schitterende kunstuiting inhoudt.  Lucas’ kunst is voeding voor hart en ziel.”…(Frans de Herdt, voorzitter Rupelkleimuseum Terhagen,  lezing op  6 juli 2007 )Lucas Bertels – Hoek 76 – 2850 Boom – Tel.  0475.837960 -www.lucaso.
Lucas Bertels
Alle rechten voorbehouden, Triempont A. 2018©
Scheepvaartmuseum
            Baasrode
            Dendermonde retro